IT-konsulent som elsker Microsoft-teknologier


Arbejdsopgaver:

• Opgaver relateret til Microsoft serverinfrastruktur
• IT-rådgivning ved valg af IT-løsninger
• Implementering af nye IT-løsninger
• Drift og support af vores kunders nuværende systemer
• Teknisk bistand til salg ifbm. udarbejdelse af tilbud